POLITYKA PRYWATNOŚCI


-dotycząca danych osobowych klientów (w tym klientów sklepu internetowego RDY)-

oraz

-dotycząca danych osobowych odbiorców przesyłek ze sklepu internetowego RDY
1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Skawinie, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314,. Adres do korespondencji: RDY, Skawina, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Skawinie, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem [email protected] lub telefonicznie pod nr +48 12 444 60 77.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem sklepu internetowego RDY), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Jeśli jesteś klientem sklepu internetowego RDY, przetwarzamy Twoje dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z tego sklepu (są to tak zwane dane eksploatacyjne, w większości anonimowe). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów marketingowych (więcej szczegółów znajdziesz poniżej), badania rynku oraz do poprawy działania strony. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu internetowego. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.

Jeżeli dokonałeś zgłoszenia, iż w naszych usługach świadczonych w ramach sklepu internetowego RDY znajdują się treści nielegalne, zgodnie art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U.UE.L.2022.277.1 z późn. zm. ,, DSA”)  („Zgłoszenie”) lub wniosłeś skargę na decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia Zgłoszenia („Skarga”), Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wypełniania ciążących nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):

    • określonych w art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 DSA polegających na (i) przyjęciu od Ciebie Zgłoszenia, (ii) rozpatrzeniu Zgłoszenia, (iii) poinformowaniu Cię o podjętej decyzji w przedmiocie dokonanego Zgłoszenia, (iv) poinformowaniu Cię o możliwości odwołania się od naszej decyzji podjętej w przedmiocie Zgłoszenia,

    • określonych w art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 oraz art. 17 ust. 3 lit. f) DSA polegających na (i) przyjęciu od Ciebie Skargi, (ii) rozpatrzeniu Skargi, (iii) poinformowaniu Cię o decyzji podjętej przez nas w przedmiocie złożonej Skargi,

    • związanych z identyfikacją Ciebie jako osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego dokonałeś Zgłoszenia lub złożyłeś Skargę (o ile ma zastosowanie),

    • określonych w art. 18 ust. 1 DSA polegających na informowaniu organów ścigania lub organów sądowych zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich o podejrzeniu, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób i przekazaniu wszystkich dostępnych informacji na ten temat.

Jeżeli zaś w ramach sklepu internetowego RDY przesyłasz lub publikujesz treści (np. opinie o naszych produktach), Twoje dane możemy przetwarzać także w celu poinformowania Cię o decyzji podjętej przez nas w przedmiocie przesłanej/opublikowanej przez Ciebie treści, której dotyczy Zgłoszenie lub Skarga oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych określonych w art. 18 ust. 1 DSA, o których mowa powyżej. 

W powyższym zakresie, będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy w tym celu pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

  1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
  2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  3. korzystać z narzędzi analitycznych
  4. korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich, które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego (w tym zakresie pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania), a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w sklepie internetowym na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług.

W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą), stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podczas Twojej pierwszej wizyty w naszym sklepie internetowym wyświetlana jest stosowna informacja dotycząca stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce, lub w przeznaczonej do tego zakładce w naszym sklepie internetowym. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z sklepu internetowego, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Nasz serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Analiza i statystyka. Korzystamy w tym zakresie z następujących narzędzi:

        ◦ - Google Analytics. Zbierane przez to narzędzie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Ciebie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en_us/analytics/

Możesz zapobiec przetwarzaniu danych osobowych w ten sposób (zablokować Google Analytics) dokonując odpowiednich wyborów w serwisie dostępnym tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing. Korzystamy z następujących narzędzi marketingowych:

        ◦ Zaimplementowaliśmy w kodzie naszego serwisu tzw. Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny, a także monitoruje Twoje zakupy i preferencje zakupowe. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook. Skutkuje to między innymi wyświetlaniem Ci naszych reklam w serwisie Facebook lub wysłaniem Ci przypomnienia o dokończeniu zakupów (tzw. remarketing). Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Facebook, a także Twoich praw i możliwości dokonywania odpowiednich ustawień dla ochrony prywatności, proszę zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php oraz Zasadami dotyczącymi plików cookie Facebooka: https://www.facebook.com/policies/cookies

Jeśli nie chcesz aby Facebook zbierał dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego serwisu, powinieneś wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszego serwisu.

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego RDY (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, swojego własnego klienta – w wypadku tzw. dropshippingu), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów:

    1. Zapis (rejestracja dźwięku) rozmów telefonicznych klientów z pracownikami Biura Obsługi Klienta;

    2. Informacje przekazane pracownikowi Biura Obsługi Klienta w trakcie rozmowy.

Przetwarzamy następujące dane osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem telefonu:

    1. imię i nazwisko,

    2. firmę przedsiębiorcy,

    3. login,

    4. numer telefonu,

    5. adres email,

    6. adres zamieszkania,

    7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,

    8. adres, pod który mają zostać wysłane towary,

    9. historia zakupów,

    10. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,

    11. inne dane eksploatacyjne, takie jak data i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, miejscu z którego następuje połączenie z naszym serwerem,

    12. inne dane zawarte w plikach cookies,

    13. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,

    14. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury, a niekiedy również:

    15. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Dane gromadzone przez tzw. Pixel Facebooka:

    1. nagłówki HTTP– wszystkie informacje zawarte w nagłówkach http, w tym m.in. adresy IP, także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej,

    2. dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka,

    3. kliknięcia przycisków – w tym wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku,

    4. wartości opcjonalne – w tym np. wartość konwersji czy typ strony,

    5. nazwy pól formularzy – w tym nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi.

Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników serwisu korzystających z usługi czatu:

    1. imię i nazwisko,

    2. adres e-mail,

    3. numer telefonu,

    4. dane geolokalizacyjne (kraj i miasto),

    5. adres IP,

    6. przeglądane strony w naszej witrynie i odsyłający adres URL,

    7. data i godzina odwiedzin naszej strony internetowej,

    8. informacje techniczne, takie jak rozdzielczość ekranu, system operacyjny, typ przeglądarki i typ urządzenia.

Przetwarzamy następujące dane osobowe odbiorców:

    1. imię i nazwisko,

    2. dostawy,

    3. numer telefonu.

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób, które dokonały Zgłoszenia nielegalnych treści w usługach świadczonych w ramach sklepu internetowego RDY lub złożyły Skargę: 

    1. imię, nazwisko,

    2. adres e-mail,

    3. dane dotyczące podmiotu w imieniu, którego występujesz oraz Twoje stanowisko (o ile ma zastosowanie),

    4. inne dane przekazane w Zgłoszeniu lub Skardze.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem sklepu internetowego RDY), Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto, w związku z korzystaniem z usługi Google Analytics, dane użytkowników serwisu zawarte w plikach cookies są ujawniane firmom Google LLC oraz Google Ireland Limited dostarczającym nam usług Google Analytics na zasadach określonych tu: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Natomiast, w związku z korzystaniem z tzw. Pixela Facebooka dane te są ujawniane również Facebook Ireland Limited (adres siedziby: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC gwarantuje, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych. Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl.

Ponadto, powierzamy przetwarzanie danych użytkowników serwisu zawartych w plikach cookies następującym podmiotom:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia  oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w związku z korzystaniem z usługi Google Analytics. Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC gwarantuje, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych. Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl

Przetwarzane dane użytkowników serwisu zawartych w plikach cookies ujawniamy też niezależnym administratorom danych, jak Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia w związku z korzystaniem z tzw. Pixela Facebooka.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar, lub dostawcom usług płatniczych, jeśli zdecydujesz się na taką formę płatności.

Twoje dane mogą zostać również przekazane na rzecz podmiotów, którym ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy, w tym organów administracji publicznej, w tym także organów ścigania, które zwrócą się o do nas o dostęp do danych osobowych w ramach uprawnienia, wynikającego z przepisów prawa lub którym udostępnimy dane osobowe na podstawie obowiązku określonego w przepisach prawa, w szczególności art. 18 DSA.

Dane odbiorców również przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Odbiorcą Twoich danych mogą być także podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Zamówienia, wystawienia faktury lub realizacji Umowy, na czas potrzebny do realizacji tego celu, w tym w szczególności usługodawcy usług oprogramowania księgowego, czy także obsługujących płatności.

Odbiorcą Twoich danych mogą być także podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia realizacji usług (zakupu produktów) w tym dostawcom usług w chmurze, IT, hostingowych, operatorom systemów mailingowych wykorzystywanych przez nas do celu wysyłki wiadomości mailowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności, konsultantom - jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami (podmioty te podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania).

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

Dane osobowe zawarte w nagraniach z rozmów telefonicznych z Biurem Obsługi Klienta oraz w zapisach z monitoringu wizyjnego nie są nikomu przekazywane.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Jako nasz klient, klient sklepu internetowego RDY lub odbiorca, proszę miej świadomość, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w moim sklepie internetowym RDY), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Możesz to zrobić usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Użytkownicy posiadający konto w portalu społecznościowym Facebook mogą ponadto decydować, czy niektóre dane mają być wykorzystywane do wyświetlania im reklam, czy nie, w ustawieniach konta (ustawienia reklam).

Dane osobowe przekazane na podstawie zgody przetwarzamy nie dłużej, jak do momentu jej wycofania, jednak przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Odnośnie Twoich danych osobowych zawartych w zapisach obrazu z monitoringu wizyjnego – dane te są usuwane w terminie 30 dni od wykonania nagrania, zaś Twoje dane osobowe zawarte w nagraniach rozmów telefonicznych z pracownikami Biura Obsługi Klienta przetwarzamy i usuwamy po 30 dniach.

W zakresie związanym z wypełnieniem przez nas obowiązków prawnych związanych z dokonanym przez Ciebie Zgłoszeniem, iż w usługach świadczonych w ramach sklepu internetowego RDY znajdują się treści nielegalne, Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu upływu terminu na złożenie Skargi, a jeżeli Skarga została złożona, do czasu poinformowania Cię o decyzji podjętej w przedmiocie Skargi. 

Twoje dane osobowe przetwarzane w celach związanych z wypełnianiem ciążących na nas obowiązków prawnych, będziemy zaś przetwarzać przez okres trwania takiego obowiązku.

Pozostałe dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora przetwarzamy przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

  •  prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres [email protected]. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr +48 12 444 6247.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: Skawina, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu pod adresem e-mai: [email protected] lub telefonicznie pod nr: +48 12 444 6247.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną przy pomocy formularza skargi. Szczegółowe informacje o tym jak złożyć skargę drogą elektroniczną dostępne są na tej stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

Możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Jeśli jesteś naszym klientem lub klientem sklepu internetowego RDY, zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

W przypadku, gdy dokonujesz Zgłoszenia nielegalnych treści w naszej usłudze lub składasz Skargę, podanie Twoich danych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych może także skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Twojego Zgłoszenia lub Skargi. 

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies, zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce lub w przeznaczonej do tego zakładce w naszym sklepie internetowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Safari

Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu internetowego.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe naszych klientów oraz klientów sklepu internetowego RDY pozyskujemy zwykle do nich samych. Analogicznie pozyskujemy dane osobowe osób dokonujących Zgłoszenia nielegalnych treści w naszej usłudze lub składających Skargę.

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem czatu pozyskujemy do nich samych.

Anonimowe dane eksploatacyjne oraz dane osobowe związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

Dane osobowe odbiorców pozyskujemy zwykle od klientów sklepu internetowego RDY, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

Prowadzimy jednak również sprzedaż za pośrednictwem serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich, jak np. Allegro lub eBay. W razie gdy kupujesz od nas za pośrednictwem takich serwisów, wszystkie dane dotyczące tego zakupu otrzymujemy od nich.

Twój wizerunek jest utrwalany za pomocą kamer w momencie, gdy znajdziesz się na obszarze objętym monitoringiem wizyjnym.

Rejestracja rozmowy telefonicznej odbywa się po nawiązaniu przez Ciebie połączenia z pracownikami Biura Obsługi Klienta.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Decyzje dotyczące danych osobowych związanych z wykorzystaniem cookies są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane związane z wykorzystaniem cookies reklamowych (związane z Facebook Pixel) są ponadto poddawane profilowaniu w rozumieniu RODO.

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2024 r.